Кратък фирмен профил

Арома АД - София


Контакти

София, 1271
ул. Кирил Благоев 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831643066
Капитал (лв.): 15 491 829
 
 
 

Отрасъл: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.09.2020 
Продукти и услуги:
Производство на козметични продукти за грижа за тялото, кожата и косата.
Предмет на дейност: Производство и търговия на пасти за зъби, козметични и парфюмериини продукти, суровини и опаковки за тях, производство и търговия с всички допълнителни и спомагателни продукти за това производство както и проектиране изграждане и експлоатация на производствени звена за гореспоменатите продукти, закупуване, оформяне, изменение отдаване и преотдаване наемане и експлоатация под каквато и да е форма на всякакви движими и недвижими имоти и на всякакви стопански активи стоки и права, които са свързани с дейността на Дружеството, придобиване и управление на участия или акции дялове в дружества или предприятия, чиито предмет на дейност е сходен или свързан с предмета на дейност указан по -горе или е от естество да подпомогне неговото осъществяване, финансиране на такива предприятия или дружества, участие в управлението на гореспоменатите дружества, както и участия във финансови дружества, изпълнение на всякакви дейности или проучвания от административен технически търговски и финансов характер от името на предприятията, в които е съдружник или от името на трети лица, създаване на агенства, представителства в страната и чужбина, рекламна дейност, транспортна, дейност както и всяка друга, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 54   стр.    
26.02.2021: България ще прилага кризисни мерки за подпомагане на...
28.09.2020: Арома АД-София (6AR) На проведено редовно ОСА от 24.09.2020 г....
03.09.2020: Арома АД-София (6AR) В БФБ АД са постъпили допълнителни...
20.08.2020: Арома АД-София (6AR) В БФБ АД са постъпили материали за...
15.11.2019: Български продукти участват в голямо световно изложение за...
02.07.2019: Арома АД-София (6AR) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019 г....
28.06.2019: Грузия се интересува от опита на България в производството на...
27.05.2019: Арома АД-София (6AR) В БФБ АД са постъпили материали за...
15.08.2018: Розопроизводителите получиха близо 2 млн. лв. субсидии Държавен...
14.08.2018: Добрич:Нова дестилерия за етерични масла Нова дестилерия за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 850 пъти
[2016: 1 791, 2015: 576, 2014: 355, 2013: 710, 2012: 1 690, 2011: 901, ... ]