Кратък фирмен профил

Елит КМС АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Кутловица 41Б,ап. 72г
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203311574
Капитал (лв.): 896 915
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 20.03.2019 
Предмет на дейност: Консултантска и маркетингова дейност, търговска и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, строителна дейност, хотелиерска и ресторантъорска дейност, бизнес контакти и консултации, агентство, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, превозни сделки, спедиционни и комисионни сделки, складови сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни и други услуги, лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.