Кратък фирмен профил

Хранителни стоки Пропърти АД - Кюстендил [Несъстоятелност]


Контакти

Кюстендил, 2500
ул. Гороцветна 35, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203345306
Капитал (лв.): 9 148 720
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 30.03.2017 
Предмет на дейност: Инвестиционни дейности, покупко-продажба на недвижими имоти и движими вещи, отдаване под наем на дма, вкл. сгради, магазини и съоръжения, консултантска дейност и дейностти незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.