Кратък фирмен профил

Сънотех ЕООД - София


Контакти

София, 1345
ул. Кукуш No 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202385568
Капитал (лв.): 3 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Предмет на дейност: Проектиране, асемблиране и монтаж на съоръжения за производство на електроенергия и възобновяеми източници; монтаж на готови конструктивни елементи; ремонтни дейности по специфични направления, включително подмяна на топлоизолационни елементи от азбест и други; монтажни работи по индустриални предприятия, вкл.механично сглобяване посредством механична сглобка и заваръчни дейности; строителство на жилищни и индустриални сгради, електроизграждане и електрооборудване на жилищни и индустриални сгради. дружеството може да сключва всякакви сделки, които пряко или косвено са свързани с предмета му на дейност.
 

Не са достъпни новини.