Кратък фирмен профил

Сентурион кепитъл АД - София


Контакти

София, 1434
ул. Симеон Пиронков 2 Б, вх. А, ап. 4.1.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203494086
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 15.02.2020 
Предмет на дейност: Участие във всички незабранени от закона бизнес дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими на република българия
 

Не са достъпни новини.