Кратък фирмен профил

Тракийски фураж ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Княз Александър Батенберг 28, ет. 5, ап. 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200607842
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на готови храни за селскостопански животни (фуражи)
Предмет на дейност: Производство на фуражи и фуражни изделия. производство и търговия на селскостопанска продукция. търговска дейност в страната и чужбина. производство на стоки с цел продажба. комисионна, хотелиерска, рекламна, издателска и печатарска дейнсот. дейност на търговско представителство (без процесуално) и посредничество. експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторанти, кафе - аперативи, сладкарници и заведения за бързо хранене, по законоустановения ред. транспортна дейност в страната и чужбина, след съответното разрешение. всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а когато има разрешителен режим, след получаване на съответното разрешение.
 

Не са достъпни новини.