Кратък фирмен профил

Сеффора ООД - Луковит


Контакти

Луковит, 5770
ул. Гурко 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202759208
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Продажба на стоки; търговска дейност в страната и чужбина; консултантска дейност; търговско посредничество; производствена дейност на месо и месни продукти; магазинна търговия; сделки с недвижими имоти и друга разрешена търговска дейност по смисъла на търговския закон
 

Не са достъпни новини.