Кратък фирмен профил

Сафик-Алкан Химснаб АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Академик Михаил Арнаудов No 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203597506
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Внос, износ, агентство, дистрибуция и търговия на едро с химически вещества (съединения), включително по-конкретно лепила, покрития, мастила и лакове, полиуретани, синтетичен каучук, пластмаси, инженерни пластмаси, термопластични, химичен синтез, козметика, лична хигиена, храни, хранителните добавки, лекарствени средства или друг бизнес; в) всякакви услуги, свързани с (а); с) лизингови и консултантски услуги; d) търговско посредничество и представителство; е) комисионни и спедиционни услуги; f) сделки с интелектуална собственост; g) всякакви други дейности, които не са забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.