Кратък фирмен профил

Ел Ти Инвестмънт АД - София


Контакти

София, 1700
бул. Симеоновско шосе 120
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203628674
Капитал (лв.): 748 900
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 19.07.2019 
Предмет на дейност: Външно и вътрешно търговска дейност, покупко-продажба на недвижимо имущество, инвестиции в недвижимо имущество, строителство, вътрешен и международен транспорт, както и извършването на всички видове дейности и услуги, които не са забранени от закона или друг нормативен акт.
 

Не са достъпни новини.