Кратък фирмен профил

Вестас България ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Съборна 2, вх. А, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175369440
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други машини със специално предназначение , некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Продажбата, изграждането и обслужването на вятърни генератори и вятърни паркове и всички дейности във връзка с посочените области, доколкото не са забранени със закон
 

Не са достъпни новини.