Кратък фирмен профил

Бургойл БГ ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Батак 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115823236
Капитал (лв.): 8 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, внос и износ на селскостопански продукти и стоки, производство и търговия с торове и препарати за растителна защита, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, комисионни, складови сделки, превоз на товари в страната и чужбина, превоз на пътници в страната и чужбина, спедиционни сделки и услуги в областта на транспорта, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, консултантски, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и отдаване под наем, както и всяка друга дейност и услуги, незабранени от закон.
 

30.03.2018: Петър Никленов: Бензиностанция „Векта“ е продадена незаконно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати