Кратък фирмен профил

Батон Транспорт България ЕООД - София


Контакти

София, 1606
бул. Иван Евстратиев Гешов, 44, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202283385
Капитал (лв.): 50
 
 
 

Отрасъл: Дейности на агенции, свързани с превоз на товари
Предмет на дейност: Логистика, вътрешен и международен транспорт, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.