Кратък фирмен профил

Сидж 54 ЕООД - Гавраилово


Контакти

Гавраилово, 8854
ул. Георги Кирков 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201477234
Капитал (лв.): 20 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия с петролни продукти и всякакъв друг вид търговски сделки, свързани с продажбата на петролни продукти, търговско представителство и посредничество, строително монтажна дейност, проектиране на жилищни, стопански и други сгради, туристически, рекламни и други услуги, водени по търговски начин и позволени от закона, търговия с всякакъв вид стоки, които не са забранени от закона, сделките ще се извършват в страната и чужбина.
 

Не са достъпни новини.