Кратък фирмен профил

Юмекс Петролиум ЕООД - София


Контакти

София, 1000
кв Надежда 3, бл. 301, вх. В, ет. 4, ап. 56
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131065463
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Търговия с петролни продукти, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, строителство и ремонти, вътрешен и международен транспорт, спедиционна дейност и всички други търговски дейности, незабранени със закон
 

Не са достъпни новини.