Кратък фирмен профил

Звезда Трейд ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. България 49А, ет. 2, ап. офис 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203498017
Капитал (лв.): 15 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Предмет на дейност: Международни търговски операции, консултантска дейност, представителство, посредничество, агентство, покупко-продажба, наем, сделки от всякакъв вид с движимо и недвижимо имущество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.