Кратък фирмен профил

Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
бул.Кукленско шосе No 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115047252
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Механично обработване на метали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 20.01.2020 
Предмет на дейност: Механично обработване на метал, търговия на черни и цветни метали, както и извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона.
 

04.08.2010: Българска компания роботизира процесите в складовете...
08.01.2009: Ангел Стоилов-96 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
27.04.2007: Министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров смени...
10.02.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.11.1997: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 874 пъти
[2016: 747, 2015: 125, 2014: 75, 2013: 150, 2012: 383, 2011: 161, ... ]