Кратък фирмен профил

Бартнер консултинг енд партнерс АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Васил Левски 59, ет. 2, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204278682
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 25.09.2019 
Предмет на дейност: Всякакъв вид фирмено консултиране на местни и чуждестранни дружества във всички сектори; предоставяне на услуги при осъществяване на търговски, технически, професионални дейности, проучвания или изследвания, наемане на оборудвани площи или сходни дейности; предоставяне на услуги, свързани с управлението и организацията на дружеството, обучение на персонала, маркетинг, контрол на управлението, реорганизация и преструктуриране на фирми, придобиване, продажба и сливане на дружества, организиране на изложения, събития, срещи и промоционални инициативи, насочени към развитие на предприятията, както и изготвяне на фирмени планове и стратегии за нови инвестиции; събиране и обработка на данни, собствени и на трети страни, технически контрол на дружества и всяка свързана с това дейност; инсталация, поддръжка и търговия със софтуерни продукти; преводачески услуги, подбор и селекция на персонал, издателска, графична дейност, издаване, преиздаване и продажба на печатни издания, списания и книги; организиране на конференции, промотиране и организиране на обучение в областта на информационните технологии, правото, административната и данъчна материя, търговията; вътрешна и външна търговия, електронна търговия; дружеството може да извършва движими и недвижими операции и всички дейности, полезни за постигане предмета на дейност; придобиване на интереси, дялове, участие в други дружества, преследващи сходни и аналогични цели, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.