Кратък фирмен профил

Бизнес Инвест АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Пройновска 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204299228
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки, предоставяне на консултантски и управленски услуги, извършване на търговски сделки, посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 

Не са достъпни новини.