Кратък фирмен профил

Коникс Трейд ООД - Горни Богров


Контакти

Горни Богров, 1806
местност Голомендра, подбалкански път за гр.Бургас
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200742007
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други специализирани строителни дейности
Предмет на дейност: Внос, износ и търговия със строителна химия, строителни материали, извършване на строително-монтажни работи и всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.