Кратък фирмен профил

Витал Козметикс ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7010
ул. Хан Тервел 8Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201320165
Капитал (лв.): 30 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на парфюми и тоалетни продукти
Предмет на дейност: Производство и покупка на всички видове стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на козметични средства от собствено производство, реклама и дизайн, транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм, ресторантъорство, хотелиерство, комисионна, спедиционна, консигнационна дейност, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество външнотърговска дейност-импорт, експорт, реекспорт, бартер, търговия с недвижими имоти и строителна дейност, машиностроителна продукция, електроника, пластмасови и метални изделия, промишлени и хранителни стоки, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.