Кратък фирмен профил

Стика груп АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Веркович 3, ет. партер, ап. офис 2 и 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204492634
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 29.03.2019 
Предмет на дейност: Извършване в страната и чужбина на външно и вътрешнотърговска дейност. импорт на стоки от чужбина с цел продаването им в преработен вид, търговско представителство и посредничество, превозни и складове сделки, както и всякаква друга дейност незабранена от закон.
 

Не са достъпни новини.