Кратък фирмен профил

Вивид сеншейшън АД - София


Контакти

София, 1618
ул. Рождество 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204498905
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно извън магазини, некласифицирана другаде
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Електронна търговия; вътрешна и външна търговия с позволени от закона стоки; търговско представителство и посредничество; внос, износ, ре-експорт, бартерни сделки; транспортни и туристически услуги; строителство; търговия с хранителни и промишлени стоки; други дейности, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт.
 

Не са достъпни новини.