Кратък фирмен профил

Металснаб 96 АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Добруджа 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121277418
Капитал (лв.): 9 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
Общи събрания: Последно - 25.04.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; закупуване на дялове от търговски дружества, вътрешна и външна търговия, услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
09.12.2010: Металснаб - 96 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
19.07.2010: Металснаб - 96 АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
25.03.2010: Металснаб - 96 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.05.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.03.2009: Металснаб - 96 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.11.2008: Българските банки изнасят пари навън. Те са върнали обратно на...
17.07.2008: Металснаб - 96 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
26.06.2007: Съветът на директорите на "Металснаб 96" - АД, София, на...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 899 пъти
[2016: 437, 2015: 86, 2014: 100, 2013: 200, 2012: 310, 2011: 269, ... ]