Кратък фирмен профил

Симекс ЕООД - Свищов [Несъстоятелност]


Контакти

Свищов, 5250
ул. Цар Освободител 2, вх. А, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104638955
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
Общи събрания: Последно - 28.09.2017 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с препарати за растителна защита в страната и в чужбина; производство и търговия със селскостопанска продукция в страната и в чужбина; търговия на едро и дребно с промишлени стоки в страната и в чужбина; импорт, експорт и реекспорт; производство на стоки с цел продажба; търговско представителство, посредничество и агентство; счетоводни услуги; административно обслужване; консултанска дейност; всякакви други стопански дейносто, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.