Кратък фирмен профил

МЕТ Енерджи Трейдинг България ЕАД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 109, Бизнес център Вертиго, офис 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204656662
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Лицензи и сертификати:  Разпределение на електроенергия
Предмет на дейност: Търговия и доставка на електроенергия, търговия и доставка на газ чрез местни тръбопроводи, дистрибуция на газообразни горива чрез местни тръбопроводи, търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и сходни продукти, след получаване на лиценз, когато това е приложимо, неспециализирана търговия на едро; търговско представителство; участие в други дружества, както и всякакви други дейности в страната и в чужбина, които не са забранени от закона
 

01.09.2017: Швeйцapc?aтa ?oмпaния зa тъpгoвия c eнepгия МЕТ Grоuр обяви, че...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати