Кратък фирмен профил

Български фонд за вземания АДСИЦ - София


Контакти

София, 1680
бул. България 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204909069
Капитал (лв.): 1 500 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2019 
Предмет на дейност: Набиране на парични средства, чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
01.07.2019: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH) На проведено...
13.06.2019: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH) В БФБ АД е...
12.06.2019: Булфинанс инвестмънт АД-София (0BVA) Уведомление от Булфинанс...
27.05.2019: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH) В БФБ АД са...
21.05.2019: Български фонд за вземания АДСИЦ - София свиква общо събрание...
15.02.2019: На заседанието си на 14.02.2019 г. КФН реши: 1. Одобрява устава...
04.02.2019: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH) На проведено...
21.01.2019: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH) Поради липса на...
04.12.2018: Български фонд за вземания АДСИЦ-София (9BH) В БФБ АД са...
29.10.2018: Във връзка с подадено заявление по чл. 21, ал. 1 от Част III...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати