Кратък фирмен профил

Модул ЕООД - Аксаково


Контакти

Аксаково, 9154
ж.к. м-т Чанлъка П.И.00182.45.47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103846775
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; камисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, ресторантъорска, туроператорска и туристическа агентска дейност, след лиценз; рикламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с чуждестранни средства в наличност /обменно бюро/ след лиценз.
 

Не са достъпни новини.