Кратък фирмен профил

АТМ - Център АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Фредерик Жолио-Кюри 75
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121482679
Капитал (лв.): 644 766
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.02.2023 
Предмет на дейност: отдаване на помещенията под наем, производство и търговия с уреди и средства за управление, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство и посредничество, всякаква друга дейност, разрешена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
18.03.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
01.10.2010: АТМ - Център АД - София свиква Годишно общо събрание на...
02.02.2009: АТМ - Център АД - София свиква Годишно общо събрание на...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
04.10.2005: БФБ-София АД уведомява всички свои членове, че считано от...
12.07.2005: Съветът на директорите на "АТМ - Център" - АД, София, съобщава,...
05.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.07.2005: РЕШЕНИЕ № 3015-П 22 юни 2005 г. На основание чл. 1, ал. 2, т. 1,...
05.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 685 пъти
[2016: 684, 2015: 100, 2014: 115, 2013: 230, 2012: 445, 2011: 85, ... ]