Кратък фирмен профил

Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД - София


Контакти

София, 1301
ул. Алабин 16-20, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831927223
Капитал (лв.): 11 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с бази данни
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Информационно обслужване, издателска и търговска дейност и услуги, посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
08.12.2016: Министерският съвет назначи Жечко Димитров от БСК за член през...
08.12.2016: Жечко Димитров е новият представител на работодателите в УС на...
11.02.2016: Борсова информационна компания Капиталов пазар" ЕООД, еднолично...
16.10.2015: Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на...
20.08.2015: Евро Геймс Технолоджи (EGT) започва днес обучение на 15 свои...
21.10.2014: Поне 27 895 наши студенти са изтекли зад граница, защото са...
18.06.2013: През 2012 г. БИК Капиталов пазар ЕООД отчита положителен...
22.08.2012: Новите собственици на електромобили да получават финансова...
18.05.2012: Екип на БИК Капиталов пазар ЕООД успешно приключи проект за...
03.10.2011: Днес в гр. Пловдив започва обучение на експерти по "Оптимизиране...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 146 959 пъти
[2016: 11 801, 2015: 6 566, 2014: 3 422, 2013: 6 845, 2012: 19 489, 2011: 16 529, ... ]