Кратък фирмен профил

Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 16-20, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831927223
Капитал (лв.): 11 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности, свързани с бази данни
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Информационно обслужване, издателска и търговска дейност и услуги, посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
01.12.2020: Основен квалификационен REFA-курс в „Леони България“ EООД От 05...
02.11.2020: КЕВР одобри 14% по-скъп природен газ за ноември Комисията за...
18.09.2019: Успешно приключи организирания от Българска стопанска камара и...
26.07.2019: Българска стопанска камара и Карол Инвестмънт ЕАД, , дружество...
08.12.2016: Жечко Димитров е новият представител на работодателите в УС на...
08.12.2016: Министерският съвет назначи Жечко Димитров от БСК за член през...
11.02.2016: Борсова информационна компания Капиталов пазар" ЕООД, еднолично...
16.10.2015: Българската стопанска камара (БСК) е против разширяването на...
20.08.2015: Евро Геймс Технолоджи (EGT) започва днес обучение на 15 свои...
21.10.2014: Поне 27 895 наши студенти са изтекли зад граница, защото са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 154 195 пъти
[2016: 19 037, 2015: 6 566, 2014: 3 422, 2013: 6 845, 2012: 19 489, 2011: 16 529, ... ]