Кратък фирмен профил

Етерични масла и билки ООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Антим I No 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204336356
Капитал (лв.): 500 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на етерични масла
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, включително билки; производство, дестилация, съхранение, преработка и търговия на етерични масла и техни производни; търговия и услуги със семена, торове и препарати за растителна защита; производство, съхранение и търговия с посаден материал (семенен разсад); услуги, търговия, внос-износ на горива и смазочни материали, селскостопанска и градинска техника, аксесоари и всякакъв вид други стоки и вещи, закупуване, наемане, арендуване и обработка на земеделски земи; продажба на стоки от собствено производство; всички видове транспорт; производство или покупка на стоки и други вещи с цел търговия на едро и дребно в първоначален, обработен или преработен вид; международен и вътрешен туризъм; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; авторемонтни услуги; проектиране, строителство, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими имоти, външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартерни и други специфични сделки, както и всички сделки които не са забранени от закон
 

Не са достъпни новини.