Кратък фирмен профил

Аква Инжиниринг Европа АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Максим Горки No 1, вх. В, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205138320
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно извън магазини, некласифицирана другаде
Общи събрания: Последно - 06.03.2021 
Предмет на дейност: Строителство на сгради, строителни услуги от всякакъв вид, ел. и ВиК услуги, търговия на дребно и едро, ресторантьорство, хотелиерство, посреднически услуги; персонални битови услуги за населението, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; извършване на сделки с недвижими имоти; внос, износ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, дистрибуторска дейност; лизинг, всякакви дейности под разрешителен и/или лицензионен режим - след получаване на съответното разрешително и/или лиценз, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.