Кратък фирмен профил

Кабиле ЛБ АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Обходен път Запад 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128007012
Капитал (лв.): 231 386
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.02.2020 
Предмет на дейност: Изкупуване и преработка на мляко, производство на млечни продукти, търговия със собствени и други изделия в страната и чужбина
 


Новини

  стр. 1 / 21   стр.    
31.03.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД уведомява за издаден от...
11.02.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Уведомление от Дружеството относно...
27.01.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
24.01.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
22.01.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) В БФБ АД са постъпили материали за...
11.10.2019: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
24.04.2019: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) В БФБ АД са постъпили материали за...
15.04.2019: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
28.03.2019: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол публикува Годишен...
29.01.2019: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати