Кратък фирмен профил

Кабиле ЛБ АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Обходен път Запад 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128007012
Капитал (лв.): 231 386
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Изкупуване и преработка на мляко, производство на млечни продукти, търговия със собствени и други изделия в страната и чужбина
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
11.10.2018: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
16.07.2018: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
20.06.2018: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) На проведено редовно ОСА от 18.06.2018...
16.05.2018: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) В БФБ-София АД са постъпили материали...
26.04.2018: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
30.03.2018: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол публикува Годишен...
25.01.2018: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
24.10.2017: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
21.07.2017: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол представи...
08.06.2017: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) На проведено ОСА от 06.06.2017 год. на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати