Кратък фирмен профил

Кабиле ЛБ АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ул. Обходен път Запад 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 128007012
Капитал (лв.): 231 386
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.06.2020  Предстоящо - 01.03.2021 
Предмет на дейност: Изкупуване и преработка на мляко, производство на млечни продукти, търговия със собствени и други изделия в страната и чужбина
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
27.01.2021: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в...
21.01.2021: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в...
21.10.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в...
21.07.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в...
07.07.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (4KO) На проведено редовно...
20.05.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (4KO) С №20200519100154 в...
20.05.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/ (4KO) В БФБ АД са постъпили...
14.05.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) В Агенция по вписванията е вписано...
14.05.2020: Започва процедура по ликвидация на ямболския млекопроизводител...
13.05.2020: Кабиле-ЛБ АД-Ямбол (4KO) Кабиле-ЛБ АД-Ямбол публикува Годишен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати