Кратък фирмен профил

Домостроителен комбинат - София АД - София


Контакти

София, 1612
ул. Костенец 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121353182
Капитал (лв.): 259 425
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.12.2020 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, инженерингови услуги и изграждане на жилища, обществени сгради, търговски и производствени обекти по монолитен, сглобяем и смесен способ в страната и в чужбина, предприемаческа дейност - покупка и продажба на недвижима собственост, свързани с предмета на дейност на дружеството, производство и лабораторен анализ на строителни материали, елементи и изделия, транспортни и спедиторски услуги, обучение на изпълнителски кадри за строителството и други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
02.08.2019: Ще бъде ли продаден на търг най-големият завод за черни метали в...
03.06.2010: Домостроителен комбинат София АД - София свиква Извънредно общо...
08.04.2010: Домостроителен комбинат София АД - София свиква Годишно общо...
25.06.2009: Домостроителен комбинат София АД - София свиква Годишно общо...
13.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.10.2008: Софийският районен съд, I ГО, 35 състав, призовава Радослав...
11.04.2008: Домостроителен комбинат София АД - София свиква Годишно общо...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.06.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.04.2007: Съветът на директорите на "Домостроителен комбинат - София" -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 580 пъти
[2016: 854, 2015: 44, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 144, 2011: 136, ... ]