Кратък фирмен профил

Илевън Кепитъл АД - София


Контакти

София, 1729
бул. Александър Малинов 31, Кампус Х, Сграда 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 205485399
Капитал (лв.): 2 301 528
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 29.06.2023 
Предмет на дейност: Бизнес и инвестиционни дейности, свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, посредническа и консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всички дейности, незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация.
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
05.12.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
20.11.2023: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Илевън Кепитъл АД публикува...
20.11.2023: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Илевън Кепитъл АД публикува...
15.11.2023: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Уведомление за изплатен на Илевън...
29.10.2023: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Илевън Кепитъл АД-София представи...
05.10.2023: Българският фонд Eleven инвестира 1.5 млн. евро в стартъп за...
04.10.2023: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Уведомление относно обявяване в...
19.09.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
12.09.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
29.08.2023: Илевън Кепитъл АД-София (11C) Уведомление за изплатен от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати