Кратък фирмен профил

Автотранссервиз АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Мати Рубенова 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121461119
Капитал (лв.): 735 550
 
 
 

Отрасъл: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 08.07.2020 
Предмет на дейност: Комплексни транспортни услуги, ремонт и сервизно обслужване на транспортни средства, търговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
23.04.2010: Автотранссервиз АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.05.2009: Автотранссервиз АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.05.2009: Автотранссервиз АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
17.02.2009: Автотранссервиз АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
17.02.2009: Автотранссервиз АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
17.02.2009: Автотранссервиз АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.02.2009: Автотранссервиз АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
20.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 493 пъти
[2016: 582, 2015: 68, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 235, 2011: 120, ... ]