Кратък фирмен профил

Софимед ООД - София


Контакти

София, 1309
ж.к. Света Троица, бл. 371, вх. Г, ет. 7, ап. 76
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203471326
Капитал (лв.): 2 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати
Предмет на дейност: Търговска дейност на едро и на дребно с медицински суровини, материали, техника и технологии, рекламна дейност на медицински консумативи, внос, износ и търговия на едро и дребно с медицински инструменти, химически и почистващи препарати и др. стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна дейност, консултантска, маркетингова и издателска дейност, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.
 

Не са достъпни новини.