Кратък фирмен профил

Агенция за правни и икономически анализи - Евроюс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 34, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121438793
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Юридически услуги
Общи събрания: Последно - 29.05.2020  Предстоящо - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Консултантска дейност и извършване на аналитични и програмни разработки в областта на икономическата и правната проблематика, разработка на мениджърски стратегии и бизнеспрограми както за новосъздадени, така и за утвърдени икономически структури, а така също и на оздравителни програми и планове за преструктуриране на предприятия, които са в затруднено икономическо положение, осъществяване на функции на синдик, съгласно разпоредбите на закона, организиране и провеждане в съответствие с нормативните изисквания на специализирани и разяснителни курсове по актуални проблеми в областта на правната и икономическата проблематика, осъществяване на маркетингови проучвания, представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни физически и юридически лица и посредническа дейност, издателска дейност за специализирана литература, друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
11.02.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.04.2009: Агенция за правни и икономически анализи Евроюс АД - София...
15.08.2003: Съветът на директорите на "Апиа - Евроюс" - АД, София, на...
18.03.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.06.2002: Съветът на директорите на "Апиа - Евроюс" - АД, София, на...
19.06.2001: Съветът на директорите на "Агенция за правни и икономически...
01.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
21.03.2000: Съветът на директорите на "Агенция за правни и икономически...
13.04.1999: Съветът на директорите на "Агенция за правни и икономически...
04.12.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 332 пъти
[2016: 508, 2015: 62, 2014: 61, 2013: 122, 2012: 218, 2011: 120, ... ]