Кратък фирмен профил

Български ВиК Холдинг ЕАД - София


Контакти

София, 1202
ул. „Париж“ № 11А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 206086428
Капитал (лв.): 1 000 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Предмет на дейност: Дейност по придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата; координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК; общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

23.02.2021: Държавният ВиК холдинг още се чуди как да ремонтира „Бели...
10.12.2020: Кабинетът "Борисов" взе от Танева язовирите "Ахелой" и...
29.09.2020: Държавният ВиК холдинг не е платил 10-те милиона на...
25.09.2020: Държавният ВиК холдинг ще покрие дълговете на Добрич и Шумен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати