Кратък фирмен профил

АДСИЦ ФеърПлей Пропъртис-София


Контакти

София, 1407
гр. София, бул. Черни връх 51Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131457471
Капитал (лв.): 78 545 400
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.06.2024 
 

10.05.2023: "ФеърПлей Пропъртис" разпределя 1 млн. лв. като...
18.04.2023: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ...
27.03.2023: “ФеърПлей Пропъртис” увеличава капитала си чрез варанти Съветът...
24.03.2023: ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPV) Уведомление за взети...
13.03.2023: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
03.02.2023: Основният акционер на ФПП прехвърли на дружеството проекта на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 109 пъти
[2024: 109, ... ]