Кратък фирмен профил

Газстроймонтаж АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Камен Андреев 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 832048840
Капитал (лв.): 1 947 852
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.08.2020 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране и изграждане на газо-нефтопроводи, водопроводи, топлопроводи и принадлежащите към тях съоръжения, газоснабдяване на промишлени консуматори и на комунални и жилищни сгради, инспекция и ремонт на действащата газопроводна система, търговия, лизингови и др. услуги в страната и в чужбина; контрол в заваряването, защита от корозия и орган за контрол в областта на здравословни и безопасни условия на труд, жилищно, промишлено и инфраструктурно строителство, ресторантьорство.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
30.08.2017: "Хидрострой" взе поредна ВиК поръчка - във Видин за 18 млн....
18.11.2014: Кметът на Сопот Веселин Личев търси на пожар няколко милиона...
29.08.2014: Частен съдебен изпълнител обяви на публична продан голям...
15.06.2010: Газстроймонтаж АД - София свиква Годишно общо събрание на...
22.05.2009: Газстроймонтаж АД - София свиква Годишно общо събрание на...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
18.04.2008: "Химкомплект - инженеринг" АД, София, свиква редовно годишно...
03.08.2007: Столичната община ще продаде дела си от 65.55% в Общинската...
23.07.2007: "Булгаргаз холдинг" и австрийската компания OMV подписаха...
20.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 641 пъти
[2016: 743, 2015: 171, 2014: 106, 2013: 212, 2012: 563, 2011: 256, ... ]