Кратък фирмен профил

НИИ Геология и геофизика АД - София


Контакти

София, 1505
бул. Ситняково 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831641485
Капитал (лв.): 1 302 603
 
 
 

Отрасъл: Добив на скални материали на блокове за строителството
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2016 
Предмет на дейност: Научно-изследователска, проектантска, производствена и сервизна дейност в областта на геологията, търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, съставяне на всички видове геоложки и геофизични карти, комплексни лабораторни изследвания и анализ на проби за всички видове полезни изкопаеми и води, информационно обслужване и системи за обработване, сервизно геофизично обслужване на търсещо проучвателната дейност в страната и чужбина, участие в системен мониторинг за състоянието на геоложката среда, специфична външнотърговска дейност, патентна, лицензионна, лизингова дейност и техническа помощ.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
23.05.2019: Софийското дружество „Г и Г кариери“ ЕООД е новият концесионер...
07.01.2016: За срок от една година „Фарес БГ“ ЕООД ще проучва неметални...
28.05.2009: Геология и геофизика АД - София свиква Годишно общо събрание на...
28.05.2009: Геология и геофизика АД - София свиква Годишно общо събрание на...
05.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.09.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
19.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.04.2007: Съветът на директорите на НИИ "Геология и геофизика" - АД,...
24.11.2006: Съветът на директорите на "НИИ Геология и геофизика" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 793 пъти
[2016: 340, 2015: 69, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 178, 2011: 75, ... ]