Кратък фирмен профил

Абритус Инвест АД - Разград


Контакти

Разград, 7200
ул. Марица 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 116042030
Капитал (лв.): 166 079
 
 
 

Отрасъл: Строителство на сгради и строителни съоръжения или части от тях
Общи събрания: Последно - 06.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване и управление на акции и дялове и обособени части от предприятия по смисъла на ЗППДОбП с изключителна цел - участие в приватизационна сделка по смисъла на § 6, ал. 1 към ЗИД на ЗППДОбП от лица по чл. 25, проектиране, строителство, специализирани строителни услуги, строителни материали, жилищно и друго строителство, транспортна и товарно-разтоварна дейност, сервизна дейност, услуги със строителна механизация, изработка на метални изделия и конструкции, арматурни и тръбопроводни заготовки, туристически услуги, вътрешна и външна търговска дейност, всякакви други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
26.04.2010: Абритус-инвест АД - Разград свиква Годишно общо събрание на...
14.11.2008: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.09.2007: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.05.2007: Съветът на директорите на "Абритус - Инвест" - АД, Разград, на...
04.04.2006: Разградският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ...
17.03.2006: Съветът на директорите на "Абритус инвест" - АД, Разград, на...
10.06.2005: Разградският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ...
18.03.2005: Съветът на директорите на "Абритус Инвест" - АД, Разград, на...
07.12.2004: Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
09.03.2004: Съветът на директорите на "Абритус Инвест" - АД, Разград, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 576 пъти
[2016: 415, 2015: 83, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 238, 2011: 204, ... ]