Кратък фирмен профил

Еластик АД - Световрачене


Контакти

Световрачене, 1252
община Столична
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831190954
Капитал (лв.): 142 019
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от каучук
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на ходила, ходилни листови материали, лепила и др. материали за обувната промишленост и каучукови обувни изделия.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
27.05.2009: Еластик АД - Световрачене свиква Годишно общо събрание на...
27.05.2009: Еластик АД - Световрачене свиква Годишно общо събрание на...
16.01.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
22.05.2007: Съветът на директорите на "Еластик" - АД, с. Световрачене, на...
11.04.2006: Съветът на директорите на "Еластик" - АД, с. Световрачене, на...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
28.01.2005: Съветът на директорите на "Еластик" - АД, с. Световрачене, на...
31.08.2004: "Еластик" е предприятие, което произвежда ходила, ходилни...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 131 пъти
[2016: 182, 2015: 48, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 159, 2011: 165, ... ]