Кратък фирмен профил

Синдикална взаимозастрахователна кооперация - СиВЗК - София


Контакти

София, 1000
пл. Македония 1, ет. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104097300
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: с решение №1501 - ЖЗ от 01.12.2017 г. на Комисия за финансов надзор се отнема лиценза на кооперацията. Взаимозастрахователната кооперация е с предмет на дейност по застраховане, обхващащ един или повече класове застраховки по раздел I от приложение №1 към Кодекса за застраховането (КЗ) със или без застраховка "злополука" и/или "заболяване" на своите членове. Дейност по застраховане по този член се извършва само след получаване на лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) по предложение на заместник-председателя на комисията за финансов надзор, ръководещ управление "застрахователен надзор" (ЗПКФНРУЗН), при условията на кодекса за застраховането (КЗ)
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
12.02.2018: КФН задължи застраховател да представи план за достигане на...
05.12.2017: КФН отне лиценза на "Синдикална взаимозастрахователна кооперация...
14.07.2017: Квесторите остават в "Надежда" и в СиВЗК Комисията за финансов...
20.06.2017: Квестори влязоха в две застрахователни компании Комисията за...
28.04.2017: Комисията за защита на конкуренцията даде зелена светлина на...
23.03.2017: КФН обяви одиторите и на застрахователните компании Комисията...
10.04.2014: Над 48% от пазара по животозастраховане у нас се държи от три...
30.04.2009: Дружеството е регистрирано в ТД "Големи данъкоплатци и...
12.05.2005: Комисията за финансов надзор разреши на ЗАД Алианц България...
19.04.2004: Премийният приход по животозастраховане за 2003 г. е 74.737 млн....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 560 пъти
[2016: 339, 2015: 22, 2014: 36, 2013: 72, 2012: 130, 2011: 3, ... ]