Кратък фирмен профил

Атлас 2 АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Гоце Делчев 24, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103203512
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с други специфични стоки или групи стоки, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, производство, преработка и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, рекламна, маркетингова, лизингова и консултантска дейност, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
24.09.2009: Атлас-2 АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.07.2009: Атлас-2 АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.07.2009: Атлас-2 АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.04.2006: Съветът на директорите на "Атлас 2" - АД, Варна, на основание...
09.09.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
29.04.2005: Съветът на директорите на "Атлас 2" - АД, Варна, на основание...
09.04.2004: Съветът на директорите на "Атлас - 2" - АД, Варна, на основание...
04.04.2003: Съветът на директорите на "Атлас 2" - АД, Варна, на основание...
08.10.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.10.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 704 пъти
[2016: 87, 2015: 32, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 149, 2011: 118, ... ]