Кратък фирмен профил

Зебра АД - Нови Искър


Контакти

Нови Искър, 1280
Промишлена зона 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831654205
Капитал (лв.): 421 349
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от каучук
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.11.2020 
Предмет на дейност: Производство на технически каучукови и пластмасови изделия, производство на гумено-метални и гумено-текстилни изделия, производство на противогази, защитни облекла и средства за колективна защита, производство на надувни изделия от гумирани тъкани, научноизследователска, маркетингова, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, туроператорска, туристическа, агентска, хотелиерска и ресторантьорска дейност в страната и в чужбина (след получаване на съответния лиценз), всякаква друга дейност, разрешена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 9   стр.    
05.12.2019: Дават 86,5 млн. лв. за инфраструктура до 6 индустриални...
12.10.2018: Комисията по досиетата разкри още 45 сътрудници на тоталитарните...
20.06.2011: Всичко около нас е химия. Обличаме химия, караме химия, мием се...
21.09.2010: Великотърновската „Пътни строежи ВТ”, която изгради сектор от...
10.08.2010: Зебра АД - Нови Искър свиква Извънредно общо събрание на...
24.06.2009: Баварският холдинг Крайбург инвестира в модерен завод за...
23.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.05.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.03.2008: Съветът на директорите на "Зебра" - АД, гр. Нови Искър, на...
26.11.2007: Шест фирми от най-енергоемките браншове – металургия, химия и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 706 пъти
[2016: 1 171, 2015: 136, 2014: 84, 2013: 168, 2012: 438, 2011: 673, ... ]