Кратък фирмен профил

Горубсо Кърджали АД - Кърджали


Контакти

Кърджали, 6600
ул. Републиканска 83
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 108060915
Капитал (лв.): 163 921
 
 
 

Отрасъл: Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 02.05.2019 
Предмет на дейност: Добив на оловно-цинкови и полуметални руди, производство на оловни и цинкови концентрати, минно строителство, производство на строителни материали, промишлени и транспортни услуги, търговия в страната и в чужбина, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
13.06.2019: Канадската Velocity Minerals, която наскоро стана мажоритарен...
11.06.2019: МРРБ е наложило корекции за 23 млн. лв. по европроекти 863...
21.03.2019: Velocity Minerals вече е мажоритарен собственик на златодобивния...
20.03.2019: Kaнaдc?aтa ?oмпaния Vеlосіtу Міnеrаlѕ вeчe e мaжopитapeн...
19.11.2018: Velocity Minerals придобива 70% от златодобивния проект...
19.11.2018: Velocity Minerals придобива 70% от златодобивния проект...
19.09.2018: Нов златодобивен проект ще донесе близо 100 млн. долара...
23.02.2018: Почти половината абонати на “Топлофикация” със сметки до 50...
19.01.2017: "Горубсо-Кърджали" получи право да добива сребърно-златни руди в...
19.01.2017: "Горубсо-Кърджали" ще добива злато от още едно находище...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 016 пъти
[2016: 766, 2015: 192, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 438, 2011: 374, ... ]