Кратък фирмен профил

Технострой Ин АД - София


Контакти

София, 1584
ул. Постоянство 67Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121793580
Капитал (лв.): 80 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на метални конструкции и части от тях
Общи събрания: Последно - 28.04.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия с промишлени стоки, проектиране на промишлени и жилищни сгради, строителни услуги, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
27.05.2009: Технострой Ин АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.05.2009: Технострой Ин АД - София свиква Годишно общо събрание на...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Технострой ИН" - АД, София, на...
30.06.2006: Съветът на директорите на "Технострой ин" - АД, София, на...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Технострой Ин" - АД, София, на...
15.03.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.04.2004: Съветът на директорите на "Технострой Ин" - АД, София, на...
25.11.2003: "Технострой ин" - АД, София, на основание на решение на ОС от...
22.08.2003: Съветът на директорите на "Технострой Ин" - АД, София, на...
19.04.2002: Съветът на директорите на "Технострой Ин" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 191 пъти
[2016: 515, 2015: 66, 2014: 68, 2013: 136, 2012: 266, 2011: 81, ... ]