Кратък фирмен профил

Офсетграфик АД - София


Контакти

София, 1360
кв. Захарна фабрика, ул. 753 11А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121723938
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 22.08.2019 
Предмет на дейност: Издателска и полиграфическа дейност, външно- и вътрешнотърговска, всякакви други дейности, незабранени със закон и неизискващи специално разрешение, лиценз или по отношение на които не съществуват други ограничения в нормативни актове.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
03.12.2010: Офсетграфик АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
09.07.2009: Офсетграфик АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.05.2008: Офсетграфик АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2008: Съветът на директорите на "Офсетграфик" - АД, София, на...
26.10.2007: Съветът на директорите на "Офсетграфик" - АД, София, на...
05.06.2007: Съветът на директорите на "Офсетграфик" - АД, София, на...
26.09.2006: Съветът на директорите на "Офсетграфик" - АД, София, на...
12.07.2005: Съветът на директорите на "Офсетграфик" - АД, София, на...
08.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 065 пъти
[2016: 294, 2015: 74, 2014: 71, 2013: 143, 2012: 291, 2011: 91, ... ]