Кратък фирмен профил

Оссмо АД - София


Контакти

София, 1612
ул. Прага 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121746036
Капитал (лв.): 142 800
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.07.2019 
Предмет на дейност: Външно- и вътрешнотърговска дейност (внос, износ и реекспорт), търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, рекламна и маркетингова дейност, консултантски услуги, лизинг, вътрешен и международен туризъм
 

17.08.2007: Съветът на директорите на "Фортуна 7" - АД, София, на основание...
23.11.2004: Съветът на директорите на "Фортуна 7" - АД, София, на основание...
18.05.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
20.02.2001: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
26.10.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
10.11.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
02.10.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 976 пъти
[2016: 521, 2015: 66, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 240, 2011: 12, ... ]